RPG pro děti - pravidla

Toto je první verze pravidel, podle které začínáme hru testovat

verze 04-08-2018

Úvodem

V rukou držíš jednoduchou rychlou hru na hrdiny, která byla vytvořena se zřetelem na mladé hráče ve věku od čtyř let. Hra je navržena tak, aby ji mohly hrát i děti předškolního věku, ale obsahuje různá vylepšení, které ji učiní zajímavou i pro starší děti.

Hra na hrdiny má blízko k improvizovanému divadlu, kde všichni hráči společně vytváří dobrodružný příběh. Ponoří se do pohádkového světa plného kouzel, podivných tvorů a míst, nemusí však na rozdíl od divadla mít žádný kostým a nemusí ani nic fyzicky hrát či předvádět - stačí ostatním popsat, co jejich postava říká nebo dělá. Je to velice jednoduché a hned, jakmile to vyzkoušíte, tomu příjdete na chuť.

Příklad:

Jeden z hráčů má ve hře roli vypravěče (většinou je to rodič nebo starší sourozenec), ve hře ostatním popisuje, kde se nacházejí a líčí nástrahy, které na ně číhají. Zároveň je jakýmsi rozhodčím, který řeší sporné situace. Čteš-li tyto řádky, pravděpodobně budeš vypravěčem právě ty. Prostuduj si pravidla a hráčům pak předej jen to nejdůležitější.

Původně zde byli skřítci, ale skřítci nejsou cool, takže jsem slovo skřítci nahradil obligátním "postavy". Zatím. Stačí pak všude nahradit slovo "postava" za něco jinéh, třeba "skřítek", "myš" apod. :)

Ostatní hráči ve hře jsou postavy, které se vydávají vstříc dobrodružství. Budou objevovat stará tajemství, pátrat po ztracených pokladech nebo třebas zkoumat tajemné podzemní labyrinty.

Postavy jsou ve hře v centru dění, podobně jako hlavní hrdinové z knih či filmů. Překonáváním překážek a plněním úkolů, které vypravěč přichystá, se také oni stávají hrdiny.

Malí hráči budou ve hře spolupracovat, nikoli soupeřit. Hru nelze vyhrát tak, jako klasickou stolní nebo sportovní hru, lze ji jen příjemně prožít, tak jako skvělý film či knihu.

Tip: Vyprávěcí hry představují unikátní způsob jak zábavnou cestou naučit děti novým dovednostem – procvičí se v počítání, naučí se spolupracovat, vyzkouší si řešení logických hádanek, zjitří svou představivost, zlepší své vyjadřovací schopnosti, případně se přiučí něco z historie.

Co je potřeba ke hře

2-5 hráčů: hra je zábavná i s jedním hráčem a vypravěčem, ještě zábavnější je ale ve vyšším počtu hráčů. Každý hráč si vytvoří postavu a ve hře předstírá, že jí je. V příběhu využívá všelijaké předměty a dovednosti a rozhoduje o tom, co postava ve hře udělá.

Vypravěč: je hráč, který má nastudovaná pravidla, pomáhá ostatním hráčům a provází je příběhem. Je také hlasem postav a nestvůr, které hráči při hře potkají.

Doplňky: papír, tužka, případně deníky postav (můžete si je nakopírovat, popř. stáhnout ze stránek hry a vytisknout) a šestistěnné kostky (ideální je alespoň šest kostek).

Pravidla a dobrodružství: ke hře je zapotřebí alespoň jedna kopie pravidel a dobrodružství. Pokud jsi nikdy dříve hru na hrdiny nehrál nebo pokud máš na přípravu hry málo času, můžeš využít předpřipravené dobrodružství.

Čas: hra zabre 30 až 60 minut včetně přípravy. Některé hry se však mohou trvat i déle.

Další pomůcky: hodit se vám mohou figurky, kartičky s obrázky, zajímavým spestřením jsou pamlsky, které můžete používat jako odměny. Obecně jakékoli pomůcky, které učiní hru více vizuální, jsou užitečné.

 Krátce o kostkách

Při hře je potřeba tu a tam hodit kostkami – zpravidla v situacích, které jsou nebezpečné. Dodává to hře napětí, protože dokud se nehodí kostkami, nikdo neví, co se doopravdy stane.

Hází se zpravidla několika kostkami najednou. Čím větším počtem kostek se hází, tím větší je šance na úspěch. Platí, že hráči musí padnout na alespoň jedné z kostek číslo stejné nebo větší, než je obtížnost, kterou pro daný úkol stanoví vypravěč (lehká obtížnost je 4, běžná je 5, těžká je 6).

Příklad:

Pokud se proti sobě staví hody dvou hráčů, vítězí ten s nejvyšší hodnotou kostky. Pokud dojde k remíze, počítá se hodnota druhé nejvyšší kostky atd.

Příklad:

Postavy

Každý z hráčů (vyjma vypravěče) představuje ve hře postavu. Vymyslet postavu je rychlé a snadné, stačí zapojit fantazii a držet se instrukcí níže popsaných. Všechny údaje o své postavě si hráči zapisují na kousek papíru (případně to za ně udělá vypravěč). Ideální je využít deník postavy, který je přiložen ke hře (lze jej libovolně kopírovat).

Vlastnosti postav

chytře, hbitě, silně; aspekt kouzelníka, bojovníka a dobrodruha; mechanik, průzkumník, ochránce

Každá postava má ve hře tři vlastnosti. Je to síla, hbitost a chytrost. Každou vlastnost představuje určitý počet kostek – čím více kostek, tím je vlastnost rozvinutější. Na začátku hry přiřaďte k vlastnostem celkem čtyři kostky (ke každé vlastnosti alespoň jednu). Postava tak bude mít dvě vlastnosti s jednou kostkou a jednu, ve které vyniká se dvěma kostkami.

možná dát 6 kostek na rozdělení, s tím, že může být hodnota 1-3.

Příklad

Pokud postava potřebuje ve hře udělat něco silně, použije sílu, Chce-li něco podniknout hbitě, použije hbitost. A je li zapotřebí provést něco chytře, použije chytrost.

 • Silné postavy vynikají ve zvedání těžkých předmětů či vyrážení dveří. Hodně toho unesou, snesou dlouhé putování.
 • Hbitá postava se hodí tam, kde je zapotřebí rychlost, reflexy a hbité prsty – kupříkladu při šplhání, skákání, plížení, schovávání se, naslouchání, hledání, stopování, utíkání či otevírání zámků
 • Chytré postavy umí jednat s lidmi a jsou šikovní v kouzlení. Uplatní se používání lstí, vyjednávání, smlouvání, mají pevnou vůli. Ovládají cizí jazyky a poznají kouzelné předměty.

Hráči se se svými postavami mohou ve hře pokusit v podstatě o cokoli, co nejde proti logice vyprávění. Teprve když se něco pokazí a hrozí jim újma, přicházejí na řadu vlastnosti:

Potřebuje postava přeskočit ze střechy na střechu s nepřítelem v zádech? Chce obratně prokličkovat mezi klapajícími tlamami nepřátel a utéct? Použije hbitost. Chce povalit obra s těžkou palicí? Zapřít se o dveře, aby zdržel pronásledovatele? Použije sílu! Chcete obelstít ohnivého draka? Potřebujete přečíst starodávný runový nápis označující past? Tady se uplatní chytrost.

Tip: je dobré, aby se postavy ve hře od sebe navzájem lišily tím, v čem vynikají – posílí to jejich spolupráci. Není to však nutné.

Více se dočtete v kapitole Házení kostkami.

Výbava postav

Postavy mohou vlastnit různé užitečné předměty, které jim budou pomáhat při jejich dobrodružstvích. Mohou to být různé léčivé byliny, provazy, nožíky, zlaté mince nebo třebas zásoby jídla. Předměty mohou postavě umožnit provádět nějakou činnost nebo mohou přidat kostku ve specifické situaci – elfí boty pomohou kostkou navíc při plížení, dalekohled při hledání, šperháky zase při otevírání dveří.

Tip: nechte hráče koumat, který z předmětů by jim mohl být užitečný a odměnte jejich kreativitu.

Postava unese jen omezené množství předmětů - má k dispozici deset řádků, na každý řádek se vleze jeden předmět (tři porce jídla, jednoruční meč, lano...).

Tip: s kapacitou postav se dá dále pracovat - např. batoh pojme více předmětů, malé předměty zaberou půl řádku apod.

Příklady vybavení

Léčivý lektvar - vyléčí ihned jedno pošramocení Lano - přidá kostku při šplhání Meč - přidá kostku v boji

doplň

Výdrž postav

Postavy se na svých dobrodružstvích mohou unavit, zranit nebo mohou být omámeny kouzlem či lektvarem. Postava nemůže ve hře za žádných okolností přijít o život!

Kolik toho postava vydrží udává její výdrž. Každá postava snese tři pošramocení, než je vyřazena. Vyřazená postava nemůže ovlivnit probíhající scénu a musí počkat, než si odpočne nebo ji její kamarádi nevyléčí.

Hra

Před první hrou si hráči musí vytvořit své postavy, v dalších společných hrách pak zpravidla vystupují se stejnými postavami, které postupně vylepšují a trénují. Právě rozvíjení postav je jedním ze zábavných aspektů hry.

Každá hra pokryje zpravidla jeden příběh, v němž hráči v rolích postav vyřeší zápletku připravenou vypravěčem. Důvtipem a pomoci schopností svých postav překonávají různé nástrahy a překážky. V napínavých situacích, nebo tehdy, když není předem znám výsledek, přichází na řadu házení kostkami (více viz kapitola Hody kostkou) – výsledek hodu určí, jak se hra bude dále odvíjet.

Tip: příběhy můžete hrát také na pokračování, jejich délka by měla být přiměřená, tak aby se všichni u stolu dobře bavili. Výhodou této hry je, že ji lze kdykoli ukončit a později znovu navázat tam, kde jste přestali.

Hraní postavy

Hry na hrdiny jsou v mnoha směrech zvláštní a jedinečné. Vyžadují představivost a kreativní zapojení hráčů, kteří díky tomu mohou zkoumat neobvyklá místa a prožívat zajímavé situace a setkání. Každý hráč má ve hře určitou roli – představuje smyšlenou postavu, za ni rozhoduje a jedná. Je to jako herecký part v divadle nebo ve filmu, není zde však žádný pevně daný scénář.

Vypravěč vždy popíše hráčům scénu, v níž se nacházejí a hráči pak popisují, co jejich postavy dělají, doptávají se vypravěče na další podrobnosti, které jejich postavy vidí nebo slyší apod.

Příklad

Tip: Velkou část zábavy při hraní her na hrdiny tvoří právě spolupráce postav při honbě za společným cílem. Stejně jako spolupracují postavy, měli by spolupracovat i samotní hráči – mohou si navzájem radit a koumat, co společně podniknou.

zavést pomáhací mechaniku - mi to něco ubere, tobě přidá...

Objevování a průzkum

Jaké by to byly dobrodružné výpravy bez objevování neznámého. Níže nalezne vypravěč několik tipů, jak zpestřit objevování a průzkum neznámých míst.

Volby

Volba představuje nejjednodušší způsob, kterým hráči ovlivní děj příběhu.

 • Chcete jít vlevo nebo vpravo?
 • Z místnosti vedou dvoje dveře, které zvolíte?

Tip: Mladší hráče je někdy potřeba více ponoukat a rekapitulovat jim možnost, které v danou chvíli mají.

Schované věci

Objevení schovaných věcí představuje bonus, který mohou získat pozorní hráči.

 • truhla je prázdná a podezřele plytká - má dvojité dno
 • část zdi má jiný barevný odstín - jsou zde tajné dveře

Tip: Hráči zpravidla nevědí, co hledají, takže je vždy nutné dát jim indicie či nápovědu, aby měli možnost skryté věci objevit.

Překážky

Fyzicky překážející problémy, které lze překonat jednoduchými akcemi.

 • okno ve druhém patře, kam je třeba vyšplhat
 • rozpadající se provazový most přes řeku, který je potřeba přejít
 • jáma plná pavouků, kterou je třeba přeskočit

Tip: Ke každé překážce si předem připrav způsob, kterým ji lze bez újmy překonat. Teprve tehdy, když hráči zvolí špatný způsob, který nesouzní s tvou přípravou, je vystav nebezpečí újmy.

Pasti

Pasti jsou vpodstatě také překážky, ale takové, které nejsou na první pohled zjevné.

 • hromada ohlodaných kostí na přehu jezírka signalizuje nestvůru číhající pod hladinou
 • magická past je označena runovým nápisem na zdi

Tip: Neumísťujte do hry pasti, které postavy nemohou objevit. Vždy poskytněte dostatek vodítek, aby se hráči pasti mohli vyhnout nebo ji překonat bez újmy, pokud zvolí správný způsob.

Hádanky

Různé rébusy či hádanky, které musí hráči řešit

 • tvary, které je třeba správně seskládat
 • různobarevné dlaždice, které je třeba přejít tak, že šlapete jen na jeden druh

Tip: různé hlavolamy si můžete připravit předem, mohou to být papírové skládačky, doplňovačky, luštění tajemných nápisů apod. Děti mají rády skutečné předměty ve hře.

Cizí postavy

Cizí postavy - tedy ty, které nejsou představovány hráči, mají v příběhu vždy nějaký svůj vlastní motiv. Kupříkladu stráží nějaké místo, obstarávají si potravu, plní nějaký konkrétní rozkaz apod.

 • oživlá socha chránící vstup do pokladnice
 • trosečník, který se chce za každou cenu dostat z pustého ostrova

Tip: Ke každé postavě v příběhu si připrav její motivy jednání - bude smlouvat, utíkat nebo postavy napadat?

Házení kostkami

Postavy mohou ve hře dělat prakticky cokoli, co dává herní smysl. Mohou prohledávat jeskyně, páčit zámky, sesílat kouzla, vyjednávat nebo zápolit. Vše jde v příběhu hladce, dokud nenastane situace, kdy postava narazí na překážku.

Hráč si nemusí házet kostkami aby zjistil, zda jeho postava překážku překonala, nebo ne. Vždy buďto zvolí správný postup a uspěje, nebo nezvolí správný postup a neuspěje. Někdy ale zvolí postup, který postavu vystaví nebezpečí - pak přijdou na řadu kostky, aby rozhodly, zda příjde k újmě či nikoli.

Platí, že nebezpečnost překážky musí vypravěč hráčům buď přímo sdělit (skřet má rezavou šavli a vypadá, že nejde daleko pro ránu; v řece jste zahlédli několik krokodýlů...), nebo jim alespoň poskytnou dostatečná vodítka, aby si mohli nebezpečí uvědomit a podle toho pak jednali (na břehu jezera je hromada ohlodaných kostí; flakónek je označen lebkou s hnáty...).

Vždy když se ve hře postavy ocitnou v nebezpečí a hrozí jim újma, postupujte dle následujících pravidel:

 1. hráč řekne vypravěči, o co se bude jeho postava pokoušet
 2. vypravěč určí, která z vlastností postavy je pro tento záměr klíčová, zda síla, hbitost nebo chytrost – tím zjistíte, kolika kostkami se bude házet (vypravěč může hráči přičíst kostku za výhodné postavení nebo odečíst za nevýhodné, případně přidat kostku za správný nástroj)
 3. vypravěč stanoví obtížnost - číslo, které říká, jak náročné je záměr uskutečnit (4 je snadné, 5 běžné a 6 těžké)
 4. hráč hodí příslušným počtem kostek a pokud alespon na jedné z kostek padne číslo stejné nebo větší, než je obtížnost, uspěl

Příklad

číslo obtížnost jak těžké to bude
4 snadné tohle je prostě samozřejmost
5 běžné většina hodů ve hře má tuto obtížnost
6 těžké tohle už bude výzva...

Pokud postavě pomáhá jiná postava, může mu k hodu propůjčit navíc ještě jednu kostku.

pomoc by možná měla něco stát

Pokud hráč uspěje v hodu, jeho záměr se vydařil tak, jak jej plánoval. Pokud v hodu neuspěje, nastane neúspěch – což pro postavu znamená újmu - může kupříkladu získat pošramocení, může přijít o nějaký předmět nebo se dostat do nějaké nezáviděníhodné pozice, kterou je třeba dále řešit.

Tip: Házení kostkami vnáší do hry napětí, nejistotu a pocit nebezpečí. Mějte to na paměti vždy, když se rozhodnete sáhnout po kostkách. Neházejte kostkami zbytečně, situace které nejsou zajímavé či dramatické a ve kterých postavě nehrozí újma se vždy řeší bez nich.

Tip: je dobré si co nejvíce překážek a s nimi souvisejících indicií a hodů připravit dopředu a znát tak možnosti, jak je překonat a rizika spojená s tím, že se to postavě nepovede.

Poznámka: pro většinu výzev ve hře používejte obtížnost 5, tady hráči stačí dvě kostky, aby uspěl v polovině případů. Obtížnost 4 je opravdu snadná, obtížnost 6 naopak těžká i se čtyřma kostkama.

obtížnost 4 je opravdu snadná a má-li hráč více než dvě kostky (75% na úspěch), téměř vždy ji překoná (u třech kostek 87,5% šance uspět). Obtížnost 5 se při třech kostkách daří často (70% šance na úspěch) a se čtyřmi je to "brnkačka" (80% na úspěch). Obtížnost 6 je i se čtyřmi kostkami výzva (50% šance na úspěch), takže se hodí pro opravdu obtížne úkoly.

Setkání s nepřítelem

nerad bych stratil pojem "šarvátka" namísto souboje

Zatímco hry na hrdiny pro starší hráče jsou z velké části postavené na soubojích, v této hře se násilí snažíme vyhýbat. Střet s nepřítelem raději prezentujte jako situaci, kterou není nutné řešit násilím. Nepřítele je možné obejít, schovat se mu, obelstít jej, uplatit, prokázat mu službu, spřátelit se s ním apod.

Příprava

Vypravěč představí situaci: popíše potenciálního nepřítele, co postavy vidí a čeho by se mohly obávat. Pak je řada na hráčích, kteří mohou:

 • jednat (snažit se překonat nepřítele)
 • připravit se na jednání
 • vyčkávat

Na každý z těchto záměrů může vypravěč v roli nepřítele reagovat.

Příklad:

Pořadí

Co se v průběhu boje stane dříve a co později určuje vypravěč podle herní situace.

Možné akce

Postavy mohou při střetu s nepřítelem jednat zcela libovolně. Inteligentního protivníka mohou zkusit obelstít nebo se s ním domluvit, neinteligentního mohou zkusit zastrašit. Ve chvíli, kdy se pokusí o něco, co by pro ně samotné nebo pro nepřítele mohlo představovat riziko újmy, přichází na řadu kostky.

Útok zblízka: Pustí-li se hráč do šarvátky a napadne nepřítele zbraní nebo holýma rukama, použije kostky síly. K hodu je možné přičíst kostku za zbraň nebo za výhodnou pozici.

Nepřátele dělíme podle jejich nebezpečnosti – lehké zasáhne postava když hodí na některé z kostek 4 a více, u běžného nepřítele je obtížnost 5 a u silného 6.

Všichni nepřátelé potřebují hodit 5 a více, aby v boji zasáhli postavu.

Varianta - obrana podle hbitosti (HBI+4).

Útok zblízka způsobí zasaženému jednu újmu. Útočník se může případně rozhodnout, že nechce nepřítele zranit, ale může jej například povalit, odzbrojit nebo znehybnit.

Útok na dálku: Postava může kostkami hbitosti zaútočit vrhací nebo střelnou zbraní na nepřítele, který se nachází cca 5 sáhů daleko. Za každých dalších 5 sáhů vzdálenosti se ubírá jedna kostka. Kosta se rovněž ubírá, pokud se cíl za něco schovává (např. štít, sloup apod.). Úspěšný střelecký útok způsobuje jednu újmu.

vzdálenost lze ještě přehodnotit

Kouzlo: Pokud postava v boji sesílá kouzlo, hází kostkami chytrosti

možná jeden magický útok, možná více kouzel...

Pohyb v boji: postava se může v boji libovolně pohybovat.

Příklad: nějaký pěkný komplexní příklad boje/šarvátky

Rozšířená pravidla

Boj na čtverečcích

Pokud hrajete se staršími hráči, právě taktika v soubojích pro ně může být zábavná a systém boje tudíž v pravidlech rovněž uvádíme. Doporučujeme však pečlivě vážit způsob, jakým násilí dětem prezentovat – je lepší poraženého nepřítele nechat uprchnout nebo omráčit než vést děti k tomu, aby nepřítele usmrtily.

původní neotestovaný systém, který je vhodnější spíše prostarší hráče.

Příprava na souboj

Souboje se odehrávají na čtverečkovaných mapkách. Takovéto mapky by měl mít vypravěč předem připravené nebo je může načrtnout při hře. Na mapku se umístí figurky postav a nepřátel, přičemž vypravěč by měl znát záměry a taktiku nepřátel, které postavám umístí do cesty. Dále by měl mít připraven závěr boje – tedy co se stane, když postavy zvítězí nebo prohrají.

Pořadí

Pro určení pořadí používáme kartičky s čísly. Hráči si vylosují po jedné kartě, vypravěč jednu pro každého nepřítele. Následně provádějí své záměry (útočí, kouzlí, hýbou se…) v pořadí od nejnižší po nejvyšší kartu.

Příklad:

Útočí-li někdo ze zálohy a překvapí nepřítele, smí si vytáhnout dvě karty a vybrat tu nižší.

Jakmile se všichni účastníci boje vystřídají, skončí kolo souboje a začíná další – tak dlouho, dokud není jedna z bojujících stran poražena.

Akce v boji

Jakmile přijde na bojujícího řada, může se pokusit o některou z následujících akcí:

Útok zblízka: Postava může zaútočit na nepřítele nacházejícího se na sousedním políčku a to tak, že hodí kostkami síly.

Nestvůry rozdělujeme podle jejich nebezpečnosti – lehké zasáhne postava když hodí na některé z kostek 4 a více, u běžného nepřítele je obtížnost 5 a u silného 6.

Všechny nestvůry potřebují hodit 5 a více, aby v boji zasáhly postavu.

Varianta - obrana podle hbitosti (HBI+4).

Útok zblízka způsobí jednu újmu.

Střelecký útok: Postava může použít vrhací nebo střelnou zbraň na nepřítele, který se nachází ve vzdálenosti do pěti čtverečků. Za vzdálenost 6-10 čtverečků se ubírá jedna kostka a tak dále... Střelecký útok se provádí kostkami hbitosti a způsobí jednu újmu.

vzdálenost lze ještě přehodnotit

Kouzlo: Pokud postava v boji sesílá kouzlo, hází kostkami chytrosti

možná jeden magický útok, možná více kouzel...

Jiná činnost: V boji se postava může pokusit o libovolnou činnost (odemknout dveře, odstranit past…), jakmile na ni přijde řada, hodí si příslušnou kostkou proti obtížnosti určené vypravěčem.

Pohyb v boji

Každý se v boji může pohnout o 4 čtverečky (i diagonálně), přičemž může přejít přes políčko svého spojence – nikoli nepřítele. Některá políčka mohou být blokována předměty (stůl, židle, truhla...) a jako taková mohou sloužit jako úkryt (+ kostka k obraně).

Varianta - pohyb 3+HBI

Dovednosti

Pro starší či zběhlejší hráče je zde další zpestření hry a tím jsou speciální dovednosti. Ty mohou umožnovat postavám vykonat nějaké specifické akce nebo jim přidají kostku k nějaké činnosti.

Po každé hře si může hráč vybrat jednu dovednost.

Knihomol - znalosti +1 kostka
Tichošlápek - plížení, schovávání + 1 kostka
Stopař - stopování +1 kostka
Mudrlant - přesvědčování + 1 kostka
Bystroočko - hledání + 1 kostka
Šermíř - boj z blízka + 1 kostka
Střelec - boj na dálku + 1 kostka
Paklíč - otevírání zámků + 1 kostka
Atlet - skákání, šplhání, běhání + 1 kostka
Ouško - naslouchání + 1 kostka